Kiedy pracodawca ma obowiązek zadbać o ochronę słuchu pracowników?

Data wpisu: 27.05.2019

Praca w warunkach dużego natężenia hałasu nie jest ani przyjemna, ani bezpieczna. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, jak szkodliwe może to być dla ludzkiego organizmu. Realnym ryzykiem jest chociażby trwałe uszkodzenie słuchu, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć! Polskie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy jasno określają, kiedy to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom skutecznej ochrony słuchu. Wyjaśniamy to w naszym poradniku.

Hałas w miejscu pracy jest bardzo groźny!

Może dziwić, że kwestia hałasu jest nagminnie bagatelizowana zarówno przez pracodawców, jak i samych pracowników. Odwiedzając różne zakłady pracy wielokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, w których pracownicy produkcyjni nie nosili słuchawek ochronnych, choć ewidentnie było to w danym momencie wymagane. Pracodawcy oraz bezpośredni przełożeni muszą na to zwracać baczniejszą uwagę.

W zrozumieniu, jak wielkim zagrożeniem dla pracowników może być praca w hałasie, pomoże poniższe zestawienie. Pokazuje ono wpływ hałasu o różnym natężeniu na ludzki organizm:

  • Hałas do 35 dB – nie jest groźny, występuje chociażby w warunkach biurowych. Z drugiej strony długotrwałe przebywanie w pomieszczeniu, w którym panuje takie natężenie dźwięku, może osłabiać koncentrację i wywoływać bóle głowy.
  • Hałas między 35 a 75 dB – tutaj mamy już do czynienia z hałasem realnie zagrażającym pracownikowi. Wystarczy kilkadziesiąt minut pracy w takich warunkach, aby doszło do znacznego osłabienia koncentracji oraz skrajnego zmęczenia. Dobrze wiedzą o tym chociażby… nauczyciele.
  • Hałas między 75 a 85 dB – długotrwałe przebywanie w takim hałasie może skutkować uszkodzeniem słuchu. Jest to również natężenie dźwięku, które praktycznie uniemożliwia pełne skupienie się na wykonywanym zadaniu.
  • Hałas między 85 a 130 dB – bezwzględnie jest groźny dla zdrowia, powodując trwałe uszkodzenie słuchu, a nawet uszkadzając naczynia krwionośne i paraliżując układ nerwowy. Przy takim natężeniu dźwięku nie ma możliwości swobodnego komunikowania się z innymi osobami.
  • Hałas powyżej 130 dB – takie natężenie hałasu prowadzi do zaburzenia pracy błędnika, może też skutkować urazami narządów (które są wprawiane w drgania) i całkowitą utratą słuchu.

Słuchawki ochronne: kiedy trzeba je stosować?

Choć w ferworze codziennej pracy wiele osób nie zwraca na to uwagi, to groźne wartości hałasu mogą generować nawet zwykłe maszyny czy urządzenia elektryczne. To po stronie pracodawcy leży obowiązek zmierzenia natężenia dźwięku w miejscu pracy. Jeśli wartości te są bardzo wysokie, koniecznie trzeba zapewnić pracownikom środki ochronne w postaci słuchawek BHP.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wartością graniczną, po której przekroczeniu pracownik musi stosować słuchawki ochronne, jest 85 dB. Nie ma tutaj znaczenia, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki w pomieszczeniu czy na zewnątrz.

Autor wpisu: Marcin Wolniak, Soluma BHP

Wszystkie działy