Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy

Data wpisu: 06.05.2019

Główny Urząd Statystyczny regularnie sporządza raport pokazujący skalę wypadków przy pracy, do jakich dochodzi w naszym kraju. Choć liczby się zmieniają, to przyczyny niebezpiecznych zdarzeń są dokładnie takie same od wielu lat. Wymieniamy je w naszym artykule, aby uczulić przedsiębiorców i pracowników służby BHP na te newralgiczne obszary w firmach.

Co zagraża pracownikom?

Praktyka pokazuje, że wszystkie wypadki przy pracy mają wspólny mianownik: nieuwagę. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być jednak różne. Czasami w grę wchodzi zwykła niewiedza (pracownicy nie zostali przeszkoleni, bo pracodawca chciał zaoszczędzić na prowadzeniu biznesu), czasami głupota czy brawura. Pół biedy, gdy wypadek nie wyrządzi pracownikowi większych szkód. Gorzej, gdy będziemy mieć do czynienia z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi (a nawet utratą życia).

Rokrocznie najczęstsze przyczyny wypadków są dokładnie takie same (zmienia się tylko ich liczba):

 • Obsługa maszyn
 • Praca narzędziami ręcznymi
 • Kierowanie środkami transportu
 • Obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń
 • Operowanie przedmiotami
 • Transport ręczny
 • Poruszanie się
 • Obecność (czyli przyczyną było wyłącznie to, że pracownik znalazł się w złym miejscu i czasie)

Od ogółu do szczegółu

Wymienione powyżej przyczyny są oczywiście przesadnie ogólnikowe i nie dają pracodawcom dostatecznej wiedzy na temat rzeczywistych źródeł zagrożenia. Dlatego w raportach GUS znajdziemy również bardziej skonkretyzowane informacje o najczęstszych przyczynach wypadków. Należą do nich:

 • Kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi
 • Tonięcie, zakopanie, zamknięcie
 • Zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt
 • Uderzenie przez obiekt w ruchu
 • Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym
 • Uwięzienie, zmiażdżenie
 • Obciążenie fizyczne lub psychiczne (warto zwrócić na to szczególną uwagę)
 • Przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia

Warto również zauważyć, że powyższe przyczyny mogą być konsekwencją różnych zaniedbań. Do wypadku dochodzi nie tylko z winy pracownika, ale też chociażby niewłaściwego stanu narzędzia pracy, niewłaściwej organizacji stanowiska czy braku nadzoru. Coraz częściej notujemy również wypadki, które są bezpośrednio spowodowane złym stanem psychofizycznym pracownika – czyli np. przepracowaniem, stresem, depresją.

Autor wpisu: Marcin Wolniak, Soluma BHP

Wszystkie działy