Data wpisu: 13.02.2023

Oznakowanie w zakładzie pracy – co trzeba oznakować zgodne z przepisami PPOŻ?

Jednym z najważniejszych aspektów związanych z wdrożeniem i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w przedsiębiorstwie jest zastosowanie odpowiedniego oznakowania. Ma ono na celu m.in. umożliwienie szybkiego odnalezienia środków gaśniczych oraz sprawne przeprowadzenie ewakuacji w razie zagrożenie pożarem. Znaki umieszczone na terenie zakładu pracy muszą być zgodne z Polskimi Normami. Sprawdź, gdzie należy je umieścić.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne

Oznakować należy również pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne. Drogi i wyjścia muszą być oznakowane w taki sposób, aby osoby zainteresowane mogły je szybko zlokalizować.

Miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

Miejsca, w których znajdują się gaśnice czy hydranty, muszą zostać odpowiednio oznakowane. Ponadto należy zadbać o to, aby osoby korzystające z budynku dokładnie wiedziały, gdzie te przedmioty się znajdują – co może zapewnić przewagę w chwili zagrożenia.

Miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi

Czyli wszelkiego rodzaju zawory i sterowniki, których uruchomienie jest niezbędne do zadziałania systemu przeciwpożarowego i jego poszczególnych elementów.

Pomieszczenia z materiałami niebezpiecznymi pod kątem pożarowym

Jeśli na terenie zakładu pracy znajdują się pomieszczenia, na przykład magazyn czy kantorek, w których składuje się materiały łatwopalne, to takie pomieszczenie również musi zostać odpowiednio oznakowane.

Inne oznakowania PPOŻ wymagane na terenie zakładu pracy

Lista obowiązkowego oznakowania przeciwpożarowego jest oczywiście znacznie dłuższa. Znajdziemy na niej również m.in.:

  • drabiny ewakuacyjne,
  • drzwi pożarowe i przeciwpożarowe,
  • strefy zagrożenia wybuchem,
  • rękawy ratownicze,
  • pojemniki z maskami ucieczkowymi,
  • miejsca zbiórki do ewakuacji,
  • miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
  • przeciwpożarowe zbiorniki wodne i wiele innych.

Dodatkowo w przypadku budynków, w których znajduje się garaż podziemny, niezbędne jest zastosowania oznakowania informującego o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania samochodów zasilanych LPG.


Autor wpisu:
Marcin Wolniak, Soluma BHP

Skontaktuj się z nami

Specjaliści z zakresu BHP są do Twojej dyspozycji, czekamy na kontakt by udzielić Ci praktycznej pomocy.

KontaktPoradnik BHP

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry