Palenie w zakładzie pracy a przepisy BHP

Data wpisu: 10.04.2017

Palenie papierosów to bardzo szkodliwy nawyk, ale według statystyk wciąż tkwi w nim około 7 milionów Polaków. Nic dziwnego, że w wielu zakładach pracy pojawia się problem zapewnienia pracownikom wydzielonej palarni, a także rozliczania ich z czasu poświęconego na puszczanie dymka. Co mówią na ten temat przepisy? Jak ma się palenie w zakładzie pracy do kwestii związanych z BHP? Przeczytaj.

Czy pracodawca ma obowiązek wydzielić palarnię?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie zdrowia pracodawca ma prawo wprowadzić całkowity zakaz palenia na terenie zakładu pracy, w związku z czym nie musi wydzielać osobnej palarni dla pracowników. Może oczekiwać od podwładnych, że będą powstrzymywać się od palenia w czasie pracy, a ci powinni to uszanować.

Pamiętaj

Informacja na temat całkowitego zakazu palenia musi zostać wpisana do regulaminu pracy, z którym pracownicy mają obowiązek się zapoznać i go zaakceptować.

Jeśli jednak pracodawca zdecyduje się stworzyć dla pracowników palarnię, to wydzielone pomieszczenie musi spełniać szereg wymogów – m.in. dotyczących powierzchni, wysokości i oczywiście sprawnej wentylacji.

Czas pracy, a wyjście na dymka

Życie pokazuje, że nawet jeśli na terenie zakładu pracy obowiązuje całkowity zakaz palenia, to palący pracownicy i tak znajdują na to sposób. Najczęściej po prostu wychodzą na świeże powietrze, gdzie tworzą dla siebie prowizoryczną palarnię. Właściciel może oczywiście na to zezwolić, ale ma również prawo rozliczyć pracowników z czasu, jaki poświęcają na załatwianie prywatnych spraw – w tym przypadku na oddawanie się nałogowi.

Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej 6 godzin, przysługuje 15-minutowa przerwa. Może ją wykorzystać na cokolwiek, także na palenie. Jeśli pracownik jest szybki, to może podzielić sobie przerwę na trzy pięciominutowe i w ten sposób zapewnić możliwość „legalnego” wypalenia trzech papierosów.

Jednak jeśli pracownik notorycznie opuszcza stanowisko pracy, aby pójść zapalić, to właściciel jak najbardziej może zwrócić na to uwagę i wyciągnąć stosowne konsekwencje. Jakiego typu? Oto dopuszczalne scenariusze:

  • Właściciel może nakazać pracownikowi dłuższe zostanie w pracy, aby wyrównać stracony czas z powodu zbyt wielu przerw na papierosa
  • Właściciel może potrącić pracownikowi pensję z powodu dodatkowych przerw w pracy
  • Właściciel może nałożyć karę porządkową na pracownika, który wbrew postanowieniom regulaminu łamie zakaz palenia na terenie zakładu lub wykorzystuje czas pracy do załatwiania prywatnych spraw

Palenie w zakładzie pracy zawsze budziło duże kontrowersje (szczególnie wśród osób niepalących), dlatego dobrym pomysłem jest ustalenie jasnych zasad wpisanych do regulaminu i przede wszystkim egzekwowanie ich przestrzegania.

Autor wpisu: Marcin Wolniak, Soluma BHP

Wszystkie działy