Szkolenia BHP dla nauczycieli: co warto o tym wiedzieć?

Data wpisu: 11.06.2019

Nauczyciele, podobnie jak każda inna grupa zawodowa, podlegają okresowym szkoleniom BHP. Mogłoby się wydawać, że praca przy tablicy nie wiąże się z żadnym istotnym ryzykiem, jednak to tylko pozory. W rzeczywistości nauczyciele są narażeni chociażby na poważne choroby zawodowe, a do tego nie zapominajmy, że pełnią oni pieczę nad uczniami, musząc zagwarantować im bezpieczne warunki do nauki.

Jak często należy organizować szkolenia BHP dla nauczycieli?

Szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli są organizowane z częstotliwością co 5 lat. Trzeba przy tym podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie nauczycieli, którzy są narażeni na szkodliwe czynniki dla zdrowia oraz ponoszą odpowiedzialność za uczniów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. To kryterium spełniają nauczyciele pracujący przy tablicy. Na tym stanowisku możemy wyodrębnić co najmniej kilka zagrożeń, w tym:

  • Stres
  • Wypalenie zawodowe
  • Narażenie głosu
  • Narażenie słuchu

W sytuacji, gdy nauczyciel pełni obowiązki tylko administracyjne, np. pracuje w sekretariacie, obowiązują kryteria dla pracowników administracyjno-biurowych. Oni muszą się poddawać okresowym szkoleniom BHP co 6 lat.

Warto wiedzieć

Oceny, czy nauczyciel jest narażony na szkodliwe czynniki dla zdrowia, dokonuje dyrektor placówki oświatowej.

Dlaczego szkolenia BHP są tak ważne?

Nauczyciel to szczególny zawód. Wykonująca go osoba bierze odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także uczniów, w tym dzieci. Rolą nauczyciela jest przekazywanie wiedzy oraz zapewnienie uczniom komfortowych i bezpiecznych warunków do nauki. Pedagog musi umieć dostrzegać ryzyka i wiedzieć, jak im przeciwdziałać. Kluczowe jest również to, aby nauczyciel potrafił fachowo udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czego nauczyciel dowie się podczas szkolenia BHP?

Wbrew obiegowej opinii profesjonalne szkolenie BHP dla nauczycieli nie jest tylko nudną pogadanką czy referatem wygłoszonym przez szkoleniowca. Nauczyciel musi również poznać praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Podczas szkolenia dowie się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, jak rozpoznawać zagrożenia, jak komunikować się z rodzicami i przełożonymi w tematach związanych z BHP.

Szkolenie ma również uświadomić nauczycielom, zwłaszcza będącym na początku kariery, jakie zagrożenia występują na tym stanowisku. Dobry szkoleniowiec podpowie pedagogom, jak unikać nadmiernego eksploatowania głosu, jak chronić słuch i w jaki sposób rozpoznać pierwsze symptomy wypalenia zawodowego.

Autor wpisu: Marcin Wolniak, Soluma BHP

Wszystkie działy