W czym możemy pomóc?

Częstotliwość prowadzenia szkoleń BHP

W odróżnieniu od szkoleń wstępnych, które przeprowadzane są jednorazowo u danego pracodawcy (za wyjątkiem instruktażu stanowiskowego, który należy przeprowadzać w przypadku opisanych powyżej zmian organizacyjno-technicznych na stanowisku pracy lub przeniesieniem pracownika na inne stanowisko), szkolenia okresowe trzeba cyklicznie powtarzać.

Choć przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w art. 23711a obligują pracodawcę do konsultowania z przedstawicielami pracowników wszystkich działań związanych ze szkoleniem pracowników w zakresie bhp (m.in. częstotliwość, czas trwania, formę prowadzenia itp.), to jednak w § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określono ramy czasowe bezwzględnie obowiązujące w przypadku organizowania szkoleń okresowych.

Zgodnie z ww. przepisem szkolenia okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:
1) co roku – w przypadku stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (prace, o których mowa w rozdziale 6rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) co 3 lata – w przypadku stanowisk robotniczych,
3) co 5 lat – w przypadku osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami (w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów), pracowników inżynieryjno-technicznych (w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji), pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby, oraz tych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
4) co 6 lat – w przypadku stanowisk administracyjno-biurowych.
Należy jednak pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się:
1) w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców i osób kierujących pracownikami,
2) w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pozostałych pracowników.

Z pierwszego szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub która odbyła w tym czasie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.
greg

Powiązane artykuły

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry