Data wpisu: 14.01.2021

Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracowników

Bardzo często to pracodawcy są obarczani winą za łamanie przepisów BHP na terenie ich zakładów pracy. I choć rzeczywiście odpowiedzialność za to spada wyłącznie na barki właściciela przedsiębiorstwa, to ma on pełne prawo, aby wymagać przestrzegania norm przez swoich pracowników. Jeśli ci łamią lub kompletnie bagatelizują przepisy BHP, pracodawca może i powinien nakładać na nich kary. Jaki jest zakres kompetencji pracodawcy w tym względzie? Sprawdź w naszym poradniku.

Trzy rodzaje kar

Każdy pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę za nieprzestrzeganie przepisów BHP – wynika to wprost z Kodeku pracy. W puli narzędzi dyscyplinujących pracownika znajdują się:

  • kara upomnienia,
  • kara nagany,
  • kara pieniężna.

Pierwszą z nich pracownik może otrzymać za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku podczas pracy, łamanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz nieprzestrzeganie przyjętego sposobu ewidencjonowania czasu pracy (np. spóźnienie, nieuzasadnioną nieobecność). Dokładnie tak samo jest w przypadku kary nagany.

Jeśli natomiast chodzi o najbardziej dotkliwą dla pracownika karę pieniężną, to pracodawca może ją nałożyć wtedy, gdy pracownik nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, gdy opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia oraz gdy stawia się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywa alkohol w czasie pracy.

Tryb nakładania kary

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nie obowiązuje tutaj hierarchizacja kar. Jeśli pracodawca uzna, że pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia przepisów BHP, to jak najbardziej może od razu nałożyć na niego karę pieniężną.

Ważne jest także to, że zgodnie z Kodeksem pracy kary muszą być nakładane w formie pisemnej (forma ustna jest równoznaczna ze zwykłym zwróceniem pracownikowi uwagi). Takie pismo dołącza się następnie do akt osobowych pracownika, a jeśli w przeciągu roku pracownik odznaczy się nienaganną pracę i nie złamie powtórnie przepisów, to kara jest uznawana za niebyłą (pismo musi zostać zniszczone).

Dodajmy także, że pracodawca ma 14 dni na nałożenie kary na pracownika, licząc od chwili, w której dowiedział się o przypadku złamania przez podwładnego przepisów BHP.


Autor wpisu:
Marcin Wolniak, Soluma BHP

Skontaktuj się z nami

Specjaliści z zakresu BHP są do Twojej dyspozycji, czekamy na kontakt by udzielić Ci praktycznej pomocy.

KontaktPoradnik BHP

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry